Cử tuyển sinh viên dân tộc

(Dân Việt) 10:24 - 18 tháng 10, 2010

(Dân Việt) - Hôm nay, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - cơ sở đào tạo tại Quảng Ngãi – khai giảng lớp cử tuyển đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh dành riêng cho học sinh người dân tộc ở các huyện miền núi Quảng Ngãi.

120 học sinh người dân tộc thiểu số sẽ chính thức bước vào giảng đường đại học. Các em trở thành những sinh viên sau khi tốt nghiệp THPT và được Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM bồi dưỡng kiến thức văn hoá phổ thông để vững vàng hơn khi nhập học. Những sinh viên người dân tộc thiểu số này sau thời gian 4 năm học chính quy sẽ trở thành nguồn nhân lực có trình độ đại học cung cấp cho nhu cầu quản lý hành chính và kinh tế ở các huyện miền núi.

Đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh Quảng Ngãi, một tỉnh có 6 huyện miền núi và 3 dân tộc thiểu số, có nguồn nhân lực khá dồi dào từ các thanh niên người dân tộc thiểu số nhưng lâu nay chất lượng và hiệu quả sử dụng còn rất thấp.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cơ sở tại Quảng Ngãi là một trường chuyên đào tạo đa ngành có điểm chuẩn đầu vào không phải thấp, nhưng trường đã tự nguyện cam kết với tỉnh Quảng Ngãi trong chiến lược lâu dài đào tạo những sinh viên người dân tộc thiểu số thông qua hình thức cử tuyển, nhằm mục tiêu có được những cán bộ người dân tộc thiểu số đủ trình độ cho chương trình quản lý hành chính và kinh tế các xã và huyện miền núi.

Lâu nay, các cán bộ người Kinh là một lực lượng đông đảo tại các địa bàn miền núi, nhưng nếu chỉ dựa vào đội ngũ này mãi thì không biết đến bao giờ các dân tộc thiểu số mới có lực lượng cán bộ của mình-những tinh hoa của dân tộc mình-nhằm phục vụ cho việc xây dựng kinh tế xã hội và quản lý hành chính ngay trên quê hương mình.

Mô hình giáo dục đại học chính quy thông qua cử tuyển dành cho các học sinh người dân tộc thiểu số là mô hình được Đảng và Chính phủ đề cập tới đã nhiều năm. Nhưng lâu nay, rất ít các trường đại học công lập và ngoài công lập thực hiện được mô hình này.

Nếu không chấp nhận những khó khăn trong thực tế đào tạo, nhà nước và nhà trường không sẵn sàng chi ra những khoản kinh phí để trợ giúp, thì mô hình này sẽ không có cơ hội tồn tại và phát triển ở các trường đại học. Phải biến những lớp học cử tuyển như thế này thành những lớp học vừa đặc biệt vừa bình thường, không phân biệt, để sinh viên người dân tộc thiểu số có hứng thú, có say mê theo học và tiếp thu tốt các kiến thức ở bậc đại học, đó là quyết tâm của Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cơ sở tại Quảng Ngãi.

Hy vọng mô hình đào tạo này sẽ được nhân rộng bởi nhiều trường đại học trong cả nước, để học sinh người dân tộc thiểu số trong cả nước có điều kiện theo học chương trình đại học và tích lũy được kiến thức phục vụ quê hương, dân tộc mình.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN