Thứ Ba, ngày 21/01/2020 11:56 AM (GMT+7)

Dự thảo thông tư chọn SGK: 2/3 thành viên Hội đồng là giáo viên

authorHà My Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 13:20 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn, việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang công khai lấy ý kiến, hội đồng chọn SGK tại mỗi trường phải có 2/3 thành viên là giáo viên.

   

2/3 thành viên Hội đồng chọn SGK là giáo viên

Luật Giáo dục 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo". Tuy nhiên, ngày 1/7/2020, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi sách giáo khoa phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước ngày 31/3/2020 để kịp thời cung cấp sách giáo khoa năm học 2020 - 2021.

Bộ GDĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

 du thao thong tu chon sgk: 2/3 thanh vien hoi dong la giao vien hinh anh 1

Dự thảo dự kiến sẽ được ban hành sớm sau khi lấy ý kiến, tiếp thu sửa chữa.

Theo dự thảo, nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa là phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Chỉ lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập duy nhất một hội đồng. Ngoài ra, đối với trường phổ thông nhiều cấp học, chỉ được thành lập một Hội đồng.

Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng. Việc chọn sách giáo khoa trên tiêu chí cần phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục.

Phải chọn SGK trước năm học mới 5 tháng

Theo thông tư, Hội đồng phải chọn lựa SGK, sau đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng và niêm yết tại cơ sở trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng là làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký.

Về cơ cấu Hội đồng, theo dự thảo, Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn.

Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Hội đồng sẽ lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sách giáo khoa được chọn phải có hơn 50% phiếu bầu.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chiều nay (13/1), Bộ Công an cho biết: Quá trình điều tra vụ án "Giả...