Bình Định: 16 hộ tham gia nuôi gà an toàn sinh học
Hoạt động hội • Bình Định
Mô hình nuôi gà theo hướng an toàn sinh học do Hội ND tỉnh Bình Định chuyển giao (từ tháng 8 - 11.2014) ở xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) và xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) đã được ND địa phương ủng hộ và triển khai thực hiện tốt.
"Câu chuyện" Cánh đồng lớn của nông nghiệp Việt Nam Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy
Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...
Tin mới nhất