Tập trung tác động tới nam nông dân để giảm bạo lực
Hoạt động hội
“Nam giới chủ yếu là người gây ra bạo lực gia đình thì họ phải là một phần quan trọng của giải pháp. Nam nông dân là hội viên chủ yếu của Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), vì vậy T.Ư Hội NDVN muốn hướng các hoạt động tuyên truyền, vận động đến đối tượng này”.
"Câu chuyện" Cánh đồng lớn của nông nghiệp Việt Nam Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy
Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...
Tin mới nhất