Xóa “khoảng trống” cho hộ mới thoát nghèo
Hoạt động hội
Cho hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi là đề xuất trong dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành T.Ư, địa phương...
"Câu chuyện" Cánh đồng lớn của nông nghiệp Việt Nam Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy
Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...
Tin mới nhất