Giúp xóa nghèo cũng phải đúng cách
Hoạt động hội
“Bà con các dân tộc vùng cao có những nét riêng của họ. Việc giúp họ xóa nghèo cần phải đúng cách mới có hiệu quả cao”- ông Lèo Văn Toan - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hua La, TP.Sơn La (Sơn La) trao đổi với chúng tôi.
"Câu chuyện" Cánh đồng lớn của nông nghiệp Việt Nam Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy
Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...
Tin mới nhất