Nông dân Tam Đảo: Thuần hóa ba kích rừng
Hoạt động hội • Vĩnh Phúc • tuần trước
Từ chỗ khai thác củ ba kích tự nhiên mang tính tự phát, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn hội viên, nông dân vùng Tam Đảo xây dựng mô hình ươm cây giống, liên kết để sớm hình thành vùng sản xuất củ ba kích thương phẩm…
Hội Nông dân với công tác phản biện, giám sát Nâng tầm tiếng nói nông dân
Nâng tầm tiếng nói nông dân Sau gần 30 năm đổi mới, tiếng nói của người nông dân đã khá lên nhưng vẫn còn yếu thế. Đời sống của ở nông thôn còn nhiều bất cập. Các chuyên gia cho rằng, báo chí cần phản biện nhiều hơn nữa để nâng tầm tiếng nói, lợi ích của nông dân.
Tin mới nhất

Get Adobe Flash player