Còn hiểu nhầm khái niệm tái cơ cấu

Hoạt động hội
Gần đây, một số báo cáo viên ở cơ sở, chủ tịch Hội Nông dân (ND) phát biểu hoặc truyền đạt nghị quyết, đều nói “tái cơ cấu nông nghiệp”. Trong khi đó, các văn bản của các bộ, ngành viết “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế”. Vấn đề này là thế nào?
"Câu chuyện" Cánh đồng lớn của nông nghiệp Việt Nam

Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy

Trien khai canh dong lon: Thong tu huong dan van chua, tien thi khong thay Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...

Tin mới nhất