Di tích của Hội xuống cấp trầm trọng
Hoạt động hội
LTS: Hiện nay, một số di tích lịch sử quan trọng của tổ chức Hội Nông dân (ND) tại các tỉnh đang xuống cấp khá trầm trọng, nhưng chưa được đầu tư tu bổ, sửa chữa. Trong khi Hội ND và giai cấp ND chưa có một bảo tàng riêng đúng nghĩa, thì đây là những công trình quan trọng ghi dấu các hoạt động của Hội để các thế hệ sau biết đến, nên việc gìn giữ, bảo vệ là hết sức cấp thiết.
"Câu chuyện" Cánh đồng lớn của nông nghiệp Việt Nam Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy
Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển CĐL...
Tin mới nhất