Thứ Hai, ngày 10/12/2018 02:54 AM (GMT+7)

7.616 thôn buôn ở Tây Nguyên có chi bộ Đảng

author Thứ Hai, ngày 14/05/2012 05:49 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay 7.616 thôn, buôn của các tỉnh Tây Nguyên đã có chi bộ Đảng và đảng viên; chiếm 92,07% tổng số thôn, buôn trên địa bàn.

   

Trong toàn vùng, đảng viên người dân tộc thiểu số đã chiếm 17,57%; đảng viên có đạo chiếm 2,6% tổng số đảng viên khu vực Tây Nguyên. Nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo đã phát huy được vai trò nòng cốt, gương mẫu trong hoạt động thực tiễn.

Xem bình luận