Thứ Hai, ngày 25/06/2018 05:36 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 28/10/2013 11:00 AM (GMT+7)

An Giang: 650 triệu đồng trồng xoài trái vụ

Đây là số vốn Quỹ Hỗ trợ ND T.Ư Hội cho 25 hộ ND ấp I, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu vay để thực hiện dự án trồng xoài trái vụ.

   
Mỗi hộ được vay từ 10-30 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Hải - Tổ trưởng vay vốn cho biết, sau 18 tháng thực hiện dự án, đến nay, 100% hộ đã hoàn trả vốn. Lợi nhuận từ 10 triệu đồng/công/vụ trở lên.

Ông Lê Văn Đẵng - Phó Chủ tịch Hội ND xã Vĩnh Xương nhận xét, so với trồng lúa, trồng xoài cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần. Nhiều hộ đang phát triển thêm diện tích vườn xoài theo hướng quy hoạch của xã, nhằm phát huy hiệu quả Dự án "Trồng xoài trái vụ".
Theo Nguyễn Thanh Hùng (Nguyễn Thanh Hùng )
Xem bình luận