Thứ Tư, ngày 18/07/2018 21:54 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 21/10/2013 10:42 AM (GMT+7)

An Giang: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt

90 học viên là lực lượng nòng cốt của Hội ở cơ sở vừa tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội do Hội nông dân tỉnh tổ chức.

   
Tại lớp tập huấn, lực lượng nòng cốt này đã được nghiên cứu các chuyền đề: Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong phòng, chống diễn biến hòa bình ở cơ sở; vai trò của lực lượng nòng cốt Hội ND cơ sở trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tham gia xây dựng nông thôn mới; Lực lượng nòng cốt này là hạt nhân trong công tác tuyên truyền của Hội ở cơ sở.
Theo Nam Phương (Nam Phương)
Xem bình luận