Thứ Tư, ngày 12/12/2018 10:43 AM (GMT+7)

An Giang: Dạy kỹ năng giám sát đánh giá, viết báo cáo

author Thứ Hai, ngày 01/10/2012 05:17 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - 26 cán bộ Ban điều hành Dự án Du lịch ND vừa kết thúc khóa tập huấn kỹ năng giám sát đánh giá và phương pháp viết báo cáo do Hội ND tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Bách Việt tổ chức.

   

Học viên đã được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cơ bản về giám sát đánh giá, mục tiêu của giám sát đánh giá; xử lý thông tin sau giám sát đánh giá; các phương pháp và công cụ để giám sát đánh giá; phương pháp viết báo cáo; thực hành các tình huống, từ đó xác định nhu cầu thông tin...

Xem bình luận