Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 03:48 AM (GMT+7)

An Giang: Lo ngại chất thải bảo vệ thực vật

author Thứ Năm, ngày 13/09/2012 05:04 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Năm 2011, chỉ tính diện tích sản xuất của tỉnh này là 662.500ha thì tổng khối lượng thuốc BVTV là trên 7.618 tấn, còn vỏ, bao bì thuốc thải ra môi trường hàng năm khoảng 1.126 tấn.

   

Theo một báo cáo tại Hội thảo "Thực trạng và giải pháp xử lý rác thải nông nghiệp" tổ chức mới đây tại tỉnh An Giang, năm 2011, chỉ tính diện tích sản xuất của tỉnh này là 662.500ha thì tổng khối lượng thuốc BVTV là trên 7.618 tấn, còn vỏ, bao bì thuốc thải ra môi trường hàng năm khoảng 1.126 tấn.

Tính riêng lượng thuốc còn bám lại trên vỏ bao bì thì lượng thuốc còn tồn đọng khoảng trên 20 tấn/năm.

Xem bình luận