Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 01:01 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 11/01/2014 07:59 AM (GMT+7)

An Giang: Phát động phong trào ND thi đua SXKD giỏi

Hội ND tỉnh đã phát động phong trào ND thi đua SXKD giỏi năm 2014. Những ND SXKD giỏi làm nòng cốt của các mô hình liên kết hợp tác; mỗi xã có ít nhất 1-2 mô hình ND SXKD giỏi hợp tác sản xuất, giúp nhau làm giàu…

   
Hội ND tỉnh cho biết, năm 2013, toàn tỉnh có 80.995 hộ ND đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp trong tổng số 103.584 hộ đăng ký, tăng 5.947 hộ so với năm 2012. Trong đó, cấp T.Ư 272 hộ; cấp tỉnh 12.499 hộ; cấp huyện, thị, thành phố 19.002 hộ; còn lại là cấp cơ sở.
Theo Nam Phương (Nam Phương)
Xem bình luận