Thứ Hai, ngày 16/07/2018 23:49 PM (GMT+7)

An Giang: Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

author Thứ Bảy, ngày 20/10/2012 05:52 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương 550 ND SXKD giỏi tiêu biểu năm 2011-2012.

   

Theo báo cáo của Hội ND tỉnh, năm 2011-2012, toàn tỉnh có 75.150 hộ ND SXKD giỏi và 475 tập thể SXKD giỏi. Trong đó, 24 hộ đạt cấp T.Ư, cấp tỉnh 11.956 hộ, cấp huyện 18.145 hộ, còn lại là cấp cơ sở.

Các hộ SXKD giỏi đã đóng góp gần 3,1 tỷ đồng và gần 13.000 ngày công để xây dựng hạ tầng nông thôn; giúp gần 8.200 hộ nghèo giống, vốn, vật tư sản xuất...

Xem bình luận