Thứ Tư, ngày 26/09/2018 13:55 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 13/05/2014 09:15 AM (GMT+7)

An Giang: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Hội nông dân (ND), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2014.

   
Theo đó, 2 đơn vị sẽ giúp ND ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các địa phương đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, bền vững, năng suất, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh…
(Ảnh minh hoạ, nguồn: TTĐT An Giang)
(Ảnh minh hoạ, nguồn: TTĐT An Giang)

Cụ thể, 2 ngành phối hợp tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, trình diễn các mô hình nghiên cứu khoa học công nghệ có hiệu quả ứng dụng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng năng lượng; phối hợp Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn giúp ND đăng ký tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật do tỉnh sản xuất; hướng dẫn ND đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm của địa phương; khuyến khích cán bộ hội tham gia nghiên cứu khoa học…

Theo Nam Phương (Nam Phương)
Xem bình luận