Thứ Tư, ngày 19/09/2018 04:55 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 30/05/2014 09:12 AM (GMT+7)

Ba Bể (Bắc Kạn): Hơn 6,5 tỷ đồng hỗ trợ cây trồng, vật nuôi

Theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, năm 2014, huyện Ba Bể được đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất giống cây trồng và vật nuôi

   
Trong đó, huyện sử dụng 4,2 tỷ đồng để hỗ trợ giống vật nuôi cho người dân thông qua việc triển khai thực hiện các mô hình nuôi trâu, bò cái sinh sản, mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản…; hơn 2,3 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ giống cây trồng trên các mô hình sản xuất như mô hình khoai tây hàng hóa, trồng hồng không hạt, cải tạo trồng mới đồi chè, mô hình trồng cam xã Đoài…
Theo Nguyễn Thị Lê (Nguyễn Thị Lê)
Xem bình luận