Thứ Hai, ngày 16/07/2018 23:33 PM (GMT+7)

Bắc Giang: Hỗ trợ 1 tỷ đồng làm mới 1km đường

author Thứ Tư, ngày 03/10/2012 05:59 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa thông báo sẽ trích ngân sách hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ 40 xã làm quy hoạch và xây dựng đề án nông thôn mới (NTM).

   

Trước đó, HĐND tỉnh Bắc Giang cũng đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ 1 tỷ đồng/km làm đường trục xã; 260 triệu đồng/km đường trục thôn, bản; 350 triệu đồng/km kênh mương; 150 triệu đồng/nhà văn hóa thôn, bản; 500 triệu đồng/khu thể thao xã, 100 triệu đồng/khu thể thao thôn, bản...

Ngoài việc tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, Bắc Giang còn vào các chương trình thiết thực như: Hỗ trợ sản xuất; làm nhà văn hóa, nhà tặng hộ nghèo; kinh phí làm đường, thủy lợi hoặc các hoạt động trợ giúp pháp lý...

Xem bình luận