Thứ Bảy, ngày 15/12/2018 00:54 AM (GMT+7)

Bắc Giang: Quy hoạch bảo vệ hơn 25.000ha rừng

author Thứ Sáu, ngày 04/01/2013 10:17 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng chính sách quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đến năm 2020 với tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách T.Ư và địa phương, vốn của các doanh nghiệp và hộ gia đình.

   

Theo đó, Bắc Giang thực hiện quy hoạch bảo vệ tất cả diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng sau giai đoạn chăm sóc đến khi khai thác trên địa bàn gồm 255.182ha.

Đồng thời, Bắc Giang cũng quy hoạch khoanh nuôi tái sinh 1.553ha rừng; trồng 87.834ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất; cải tạo 5.004ha rừng tự nhiên nghèo kiệt, cải tạo 5.480ha rừng đặc sản (cây ăn quả trên đất lâm nghiệp); trồng trên 12.801ha cây phân tán.

Xem bình luận