Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 03:49 AM (GMT+7)

Bắc Giang: Thả gần 2 tấn cá giống xuống hồ Cấm Sơn

author Thứ Tư, ngày 19/09/2012 09:53 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sở NNPTNT Bắc Giang vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thả gần 2 tấn cá giống tại khu vực lòng hồ Cấm Sơn.

   

Nhằm bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản trong hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn), đồng thời tạo điều kiện nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xây dựng môi trường sống bền vững cho người dân địa phương, Sở NNPTNT Bắc Giang vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thả gần 2 tấn cá giống tại khu vực lòng hồ Cấm Sơn.

Các loại cá giống được thả lần này bao gồm: Cá mè (định lượng 40-60 con/kg), cá trôi mrigal (50-70 con/kg), cá chép và rô phi (80-120 con/kg), với tổng kinh phí 135 triệu đồng. Toàn bộ số cá giống do Trung tâm Giống thủy sản cấp I (Sở NNPTNT) sản xuất và cung cấp.

Cùng với đó, Sở NNPTNT kết hợp với chính quyền các xã vùng lòng hồ đẩy mạnh tuyên truyền việc khai thác gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Xem bình luận