Thứ Hai, ngày 21/01/2019 06:17 AM (GMT+7)

Bắc Ninh: Hết năm 2012, có 8 xã NTM

author Thứ Bảy, ngày 19/05/2012 06:05 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức sơ kết công tác xây dựng NTM năm 2011. Qua rà soát, trong năm 2011, tại 8 xã điểm các tiêu chí đã đạt được đều giữ vững, mỗi xã đều hoàn thành thêm từ 2-3 tiêu chí mới.

   

Toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; 36 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 56 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Tỉnh Bắc Ninh đã đề ra mục tiêu, hết năm 2012, hoàn thành xây dựng NTM tại 8 xã điểm; các xã ưu tiên thực hiện xây dựng NTM trong năm 2012 cơ bản hoàn thành các tiêu chí.

Xem bình luận