Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 16:24 PM (GMT+7)

Bình Định: 48.874 hộ thoát nghèo

author Thứ Bảy, ngày 06/04/2013 16:53 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đó là kết quả 10 năm thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng CSXH Bình Định.

   

Từ năm 2003 đến năm 2012, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương cho trên 381.000 lượt hộ vay trên 4.000 tỷ đồng, bình quân mỗi khách hàng vay 10,7 triệu đồng.

Trong số này, 48.874 hộ đã thoát nghèo, hơn 36.000 hộ cải thiện đời sống, tạo việc làm mới cho 28.512 lao động và hơn 42.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…

Xem bình luận