Thứ Năm, ngày 20/09/2018 04:12 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 09/05/2014 08:58 AM (GMT+7)

Bình Định: Bổ sung thêm 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh vừa tiếp nhận thêm 3 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh tiếp tục cấp bổ sung nguồn vốn cho Quỹ năm 2014.

   
Được biết, trong năm 2013 UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Đề án “Thành lập và nâng cao hoạt động của Quỹ HTND tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020” của Hội nông dân tỉnh tham mưu.

Theo đó, năm 2013 và 2014 Quỹ HTND tỉnh đã được ngân sách tỉnh cấp tổng số tiền 6 tỷ đồng (mỗi năm 3 tỷ đồng) theo Đề án đã được phê duyệt.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận