Thứ Ba, ngày 22/01/2019 01:34 AM (GMT+7)

Bình Định: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở

author Thứ Sáu, ngày 28/09/2012 05:29 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Ngày 26.9, Hội ND huyện Tây Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2012 cho hơn 100 cán bộ hội cơ sở.

   

Trong 5 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về ND và công tác vận động ND; nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Tổ chức Hội ND ở cơ sở; kỹ năng vận động ND...

Xem bình luận