Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 18:08 PM (GMT+7)

Bình Định: Có 27 xã NTM vào năm 2015

author Thứ Ba, ngày 07/08/2012 05:16 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Bình Định, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xong công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí.

   

Trong tổng số 124 xã khu vực nông thôn, qua khảo sát, đánh giá thực trạng, số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên có 7 xã, chiếm tỉ lệ 5,6%; số xã đạt từ 7-9 tiêu chí có 20 xã, chiếm tỷ lệ 16,1... Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu có 27 xã đạt chuẩn xã NTM đại diện cho tất cả các huyện, thị trong tỉnh.

Xem bình luận