Thứ Ba, ngày 17/07/2018 22:45 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 05/10/2013 05:11 AM (GMT+7)

Bình Định: Công bố lịch gieo sạ vụ đông xuân

Sở NNPTNT Bình Định vừa ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa sản xuất vụ đông xuân năm 2013 - 2014.

   
Trên cơ sở này các địa phương có kế hoạch hướng dẫn nông dân chuẩn bị giống, vật tư phân bón để sản xuất đúng theo lịch thời vụ và cơ cấu giống quy định. Theo đó, vụ đông xuân 2013 - 2014, lịch thời vụ đặt yêu cầu đảm bảo an toàn cao nhất ở thời điểm gieo sạ không bị mất giống do mưa lũ và thời điểm lúa làm đòng và trỗ tránh được thời tiết bất lợi để đạt năng suất cao. Với chân 3 vụ (chân ruộng cao ăn nước trời gieo sạ cưỡng) diện tích 6.000ha, gieo sạ từ 7.11 đến trước ngày 20.11; với chân ruộng sản xuất 3 vụ trà chính, thời gian xuống giống tập trung từ ngày 1- 10.12; với chân ruộng sản xuất 2 vụ, thời gian gieo sạ bắt đầu từ ngày 10 - 25.12.
Theo Nguyễn Quý (Nguyễn Quý)
Xem bình luận