Thứ Hai, ngày 16/07/2018 21:57 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 10/12/2013 09:11 AM (GMT+7)

Bình Định: Đổi mới công tác vận động

Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Hội nông dân tỉnh trong năm 2014 - năm đầu triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NDVN và Nghị quyết Đại hội XV Hội ND tỉnh.

   
Mục tiêu Hội phấn đấu trong năm 2014: Tăng 1 tỷ đồng Quỹ HTND; tất cả Hội ND cấp huyện và 80% hội cơ sở thực hiện dịch vụ hỗ trợ ND hiệu quả; 2.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề sơ cấp, 70% người học nghề có việc làm do Hội tư vấn, giới thiệu…
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận