Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 12:10 PM (GMT+7)

Bình Định: Đổi sách cho các tủ sách nông dân

author Thứ Tư, ngày 16/05/2012 05:02 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức đợt thu hồi và đổi sách cho mượn ở các tủ sách của Hội ND xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

   

Theo quy định, các tủ sách của Hội ND cơ sở được luân chuyển đầu sách định kỳ 2 lần trong năm (6 tháng/lần) để làm mới đầu sách cho bạn đọc. Đợt này, toàn tỉnh thu hồi và đổi 6.400 đầu sách của 32 tủ sách ND ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Xem bình luận