Thứ Hai, ngày 24/09/2018 07:25 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 18/05/2014 00:34 AM (GMT+7)

Bình Định: Giải ngân 13 dự án chăn nuôi bò sinh sản

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện, Hội ND huyện Phù Mỹ đã giải ngân 10 dự án chăn nuôi bò sinh sản cho 28 hộ vay hơn 334 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi.

   
Kể cả nguồn vốn Quỹ HTND T.Ư và Hội ND tỉnh, từ đầu năm 2014 đến nay, toàn huyện có 13 dự án vay vốn Quỹ HTND được giải ngân, với tổng số tiền trên 934 triệu đồng cho 53 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các dự án đang trong kỳ hoạt động song đã có hiệu quả bước đầu, tạo ra mô hình sản xuất phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chương trình xây dựng NTM của địa phương.
Theo Bùi Đông (Bùi Đông)
Xem bình luận