Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 14:10 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 23/12/2013 10:55 AM (GMT+7)

Bình Định: Hội thảo tham vấn hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh

Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội thảo tham vấn hỗ trợ nông dân (ND) sản xuất, kinh doanh...

   
Lấy ý kiến của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương và tham vấn của Sở NNPTNT, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT và Liên minh HTX tỉnh.

Các ý kiến tại hội thảo, Hội sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự án “ Nâng cao hiệu quả phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2013-2018 ”.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận