Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 15:13 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 05/12/2013 08:47 AM (GMT+7)

Bình Định: Khảo sát nông dân SXKD giỏi

Hội nông dân tỉnh vừa triển khai chương trình khảo sát hộ nông dân SXKD giỏi ở các địa phương đại diện cho khu vực vùng cao - miền núi, vùng trung du và vùng đồng bằng - đô thị trên địa bàn tỉnh.

   
Theo đó, 180 hộ đạt danh hiệu nông dân (ND) SXKD giỏi cấp huyện trở lên đã được khảo sát bằng hình thức trả lời phiếu điều tra và phỏng vấn trực tiếp về quá trình lao động sản xuất, mức thu nhập của kinh tế hộ và sự tác động của phong trào thi đua SXKD giỏi của Hội ND đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Kết quả khảo sát sẽ giúp Hội ND tỉnh bổ sung, hoàn thiện Dự án "Nâng cao hiệu quả phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2013-2018 ".
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận