Thứ Bảy, ngày 15/12/2018 16:59 PM (GMT+7)

Bình Định mở chuyên mục “Tam nông”

author Thứ Bảy, ngày 12/01/2013 06:20 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Bắt đầu từ năm 2013, Hội ND huyện Tây Sơn phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện mở chuyên mục "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" năm 2013.

   

Thời lượng phát sóng 2 tuần 1 lần. Nội dung của chuyên mục: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hoạt động của Hội và phong trào ND, gương người tốt, việc tốt xây dựng nông thôn mới, hộ sản xuất giỏi.

Xem bình luận