Thứ Hai, ngày 13/01/2014 10:54 AM (GMT+7)

Bình Định: Phấn đấu 90% cán bộ chủ chốt cơ sở đạt chuẩn

Theo Hội nông dân tỉnh, đến cuối năm 2013, trong toàn hệ thống hội có 33 cán bộ chuyên trách có trình độ đại học và trung cấp chuyên môn, 51 cán bộ có trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị...

   
Hội nông dân tỉnh vừa sơ kết 3 năm (2010-2013) công tác xây dựng hội vững mạnh. Qua sơ kết cho thấy, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội nông dân tỉnh và Hội nông dân huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu…

Hội nông dân tỉnh phấn đấu từ năm 2014 đến hết nhiệm kỳ (năm 2018), 90% cán bộ chủ chốt hội cơ sở đạt chuẩn, 95% hộ nông nghiệp có hội viên, 90% cơ sở hội vững mạnh, không còn cơ sở yếu kém.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận