Thứ Hai, ngày 16/07/2018 10:34 AM (GMT+7)

Bình Định: Ra mắt CLB nông dân giỏi

author Thứ Hai, ngày 06/08/2012 05:31 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND tỉnh vừa thành lập CLB nông dân giỏi. Thành viên CLB là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh trở lên.

   

Tham gia CLB, các thành viên được bồi dưỡng kiến thức quản lý, xây dựng thương hiệu hàng hóa, giúp đỡ khi rủi ro trong sản xuất kinh doanh; giao lưu, tham quan, liên kết phát triển kinh tế với các đơn vị trong và ngoài tỉnh;…

Xem bình luận