Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 13:24 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 21/12/2013 10:49 AM (GMT+7)

Bình Định: Tăng 1,2 tỷ đồng vốn Quỹ HTND

Đó là mục tiêu Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh phấn đấu trong năm 2014, nhằm đảm bảo mỗi năm tăng 20% vốn Quỹ HTND của các tỉnh, thành hội theo Nghị quyết Đại hội VI Hội NDVN.

   
Để đạt mục tiêu này, Hội ND tỉnh đã tạo được sự đồng thuận cao từ cấp ủy, chính quyền, các cấp hội đến các tầng lớp nhân dân địa phương. Năm 2013, Quỹ HTND toàn tỉnh đã vận động hơn 1,084 tỷ đồng.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận