Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 01:40 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 30/05/2014 09:07 AM (GMT+7)

Bình Định: Tăng quản lý các nguồn vốn hỗ trợ

Hội nông dân (ND) tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Hội ND các huyện, thị thành phố tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn, chương trình, mô hình, dự án... hỗ trợ ND ở cơ sở, hộ gia đình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước và của Hội.

   
Theo đó, từ quý II/2014 trở đi, định kỳ 6 tháng, Hội ND cấp huyện báo cáo với Hội ND cấp trên về tình hình biến động, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động hỗ trợ vốn Quỹ HTND; dịch vụ ủy thác vốn Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT ở địa phương, đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ vốn, quỹ của Hội lành mạnh và phát triển bền vững.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận