Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 14:20 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 21/11/2013 10:05 AM (GMT+7)

Bình Định: Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh giai đoạn 2013 - 2020, mới đây Quỹ HTND tỉnh đã được thành lập do Ban Thường vụ Hội ND tỉnh trực tiếp quản lý.

   
Theo đó, Quỹ HTND huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã xúc tiến thành lập. Quỹ HTND các cấp ở Bình Định có nhiệm vụ hỗ trợ vốn cho nhóm hộ hội viên, hướng dẫn hội cơ sở xây dựng dự án phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận