Thứ Tư, ngày 26/09/2018 04:04 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 06/05/2014 09:12 AM (GMT+7)

Bình Định: Tiếp tục hỗ trợ nông dân ứng dụng Internet

Hội ND phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa khởi động giai đoạn II Dự án “Hỗ trợ ND ứng dụng Internet phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Bình Định”, thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015.

   
Giai đoạn II của Dự án tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, trang thiết bị, máy tính cá nhân, đường truyền Internet, đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác Internet cho ND.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận