Thứ Năm, ngày 19/07/2018 01:45 AM (GMT+7)

Bình Định: Triển khai 210 cánh đồng có giá trị thu nhập cao

author Thứ Ba, ngày 14/08/2012 06:10 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bình Định cho biết: Từ năm 2006 đến nay, đơn vị đã triển khai thực hiện được 240ha mô hình chuyển đổi 3 vụ lúa bấp bênh sang sản xuất 2 vụ lúa/năm tại 11 huyện, thị xã, thành phố.

   

Đồng thời tổ chức triển khai 217ha mô hình đưa lúa lai vào sản xuất trên chân ruộng 2 vụ tại các địa phương trong tỉnh, năng suất bình quân đạt từ 70-75 tạ/ha/vụ.

Các mô hình sản xuất đã thu hút trên 250.000 lượt nông dân tham quan để nhân ra diện rộng. Ngoài ra, chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hướng đến mục tiêu cánh đồng cho thu nhập cao cũng được triển khai mang lại kết quả khá. Từ 16 công thức luân canh, xen canh và mùa vụ khác nhau trên 15 loại cây trồng với quy mô 22ha, đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng được 210 cánh đồng với diện tích gần 5.300ha, đạt giá trị thu nhập từ 50 triệu đồng/ha/năm trở lên…

Xem bình luận