Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 05:25 AM (GMT+7)

Bình Định: Tuyên truyền đảm bảo vệ sinh ATTP

author Thứ Sáu, ngày 04/05/2012 04:43 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND phối hợp với Sở Y tế đã triển khai chương trình an toàn thực phẩm từ nay đến năm 2020.

   

Theo đó, các hoạt động của Hội thực hiện hàng năm gồm: Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm đến cán bộ, hội viên, ND, hộ sản xuất kinh doanh giỏi; tập huấn cho ND kiến thức về sản xuất, bảo quản, chế biến nông, thủy sản; gắn tuyên truyền an toàn thực phẩm với xây dựng nông thôn mới ở xã, phường, thị trấn.

Kinh phí thực hiện chương trình do UBND tỉnh hỗ trợ .

Xem bình luận