Thứ Ba, ngày 17/07/2018 15:08 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 12/12/2013 09:18 AM (GMT+7)

Bình Phước: Thông qua đề án giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII vừa thông qua Đề án giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

   
Theo đó giai đoạn 2013-2015 quyết tâm giảm nghèo từ 14,5% xuống 7% bằng cách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất đầu tư cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho đồng bào hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng các mô hình kinh tế điểm và nâng cao năng lực quản lý của chính quyền ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này cần hơn 319.934,01 triệu đồng.
Được xây nhà tình thương, hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống đồng bào DTTS đã cải thiện (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Được xây nhà tình thương, hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống đồng bào DTTS đã cải thiện (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)

Giai đoạn 2016-2020 phấn đấu bình quân mỗi năm giảm nghèo xuống 2% xây dựng 70% nhà ở của đồng bào đạt chuẩn...
Theo Đông Dương (Đông Dương)
Xem bình luận