Cà Mau: Triển khai thành lập tổ hợp tác

05:39 - 10 tháng 4, 2012

(Dân Việt) - Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Hội ND tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã triển khai kế hoạch thành lập tổ hợp tác.

Theo đó, mỗi cơ sở có từ 1-2 tổ hợp tác. Năm 2012, Hội sẽ triển khai ở 15 xã, thị trấn của các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển.

Tại các điểm chỉ đạo, ND được tham gia các lớp tập huấn tìm hiểu về quy trình thành lập tổ hợp tác; gắn với dạy nghề ngắn hạn và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến trong phong trào SXKD giỏi theo hướng liên kết, hợp tác do Hội ND làm nòng cốt.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN