Thứ Tư, ngày 18/07/2018 23:48 PM (GMT+7)

Cao Bằng: Chậm di dời gia súc ra khỏi gầm sàn

author Thứ Năm, ngày 09/08/2012 05:28 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Năm 2012, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) giao chỉ tiêu cho 17 xã, thị trấn xây dựng chuồng trại, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn với tổng số 670 hộ đăng ký.

   

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 87 hộ thực hiện, đạt tỷ lệ 12,98%. Nguyên nhân do cấp ủy chính quyền ở một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện triệt để chủ trương này gắn với việc bảo vệ môi trường sống ở khu dân cư...

Xem bình luận