Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 00:09 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 22/11/2013 10:17 AM (GMT+7)

Cao Bằng: Hỗ trợ nông dân chăn nuôi hợp vệ sinh

T.Ư Hội nông dân và Hội nông dân tỉnh đang triển khai Dự án xây dựng mô hình điểm "Di dời chuồng trại chăn nuôi và nhà tiêu ra khỏi gầm sàn nhà" tại xã Cần Yên, huyện Thông Nông.

   
Đến giữa tháng 11 đã có 40 hộ nông dân (ND) xóm Bản Ngẳm được hỗ trợ di dời, xây mới 40 chuồng nuôi trâu, bò và 40 nhà tiêu hợp vệ sinh ra khỏi gầm nhà sàn.

Hội ND huyện Thông Nông cho biết, hiện xã Cần Yên mới có 10% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 70% số hộ nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn; nhiều hộ chưa có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt. Việc triển khai dự án nhằm góp phần thay đổi phong tục, tập quán, xây dựng nếp sống ăn ở hợp vệ sinh cho người dân.
Theo Thanh Ngọc (Thanh Ngọc)
Xem bình luận