Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 11:19 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 15/05/2014 09:52 AM (GMT+7)

Châu Thành (Trà Vinh): Hỗ trợ đất ở cho hộ Khmer nghèo

Huyện Châu Thành vừa tiến hành giải ngân 2,145 tỷ đồng hỗ trợ cho 65 hộ nghèo dân tộc Khmer mua đất ở theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ.

   
Đến nay, huyện đã phê duyệt 199 hộ nghèo người Khmer được hỗ trợ đất ở. Được biết, mức hỗ trợ cho mỗi hộ không có đất là 33 triệu đồng và tùy theo điều kiện giá đất từng địa phương.

UBND các xã xem xét hỗ trợ cho các hộ chưa có đất ở bình quân là 200m2/hộ, riêng các hộ ở phường, thị trấn diện tích có thể ít hơn nhưng tối thiểu là 36m2.
Theo Tú An (Tú An)
Xem bình luận