Thứ Tư, ngày 19/12/2018 12:34 PM (GMT+7)

Chơn Thành (Bình Phước): Thiếu vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

author Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 05:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã chọn 2 xã điểm là Minh Hưng và Minh Thành để tập trung chỉ đạo xây dựng NTM.

   

Hiện nay, tại các xã điểm, nhiều tiêu chí NTM đang được nhân dân và lãnh đạo địa phương nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo các xã điểm thì hiện nay các xã này còn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn xây dựng hạ tầng cơ sở.

Hiện nay tại nhiều xã điểm của huyện Chơn Thành, việc thực hiện các tiêu chí NTM vẫn còn gặp nhiều khó khăn do sản xuất mới chỉ độc canh nên thu nhập của người dân còn rất thấp.

Xem bình luận