Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 23:49 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 30/10/2013 06:43 AM (GMT+7)

Công nhận 18.280 thôn và 5.240 xã đặc biệt khó khăn

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định 447 công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

   
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Theo quyết định, có tất cả 18.280 thôn đặc biệt khó khăn và 5.240 xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, khu vực I có 1.871 xã, 184 thôn; khu vực II có 1.301 xã, 3.742 thôn; khu vực III có 2.068 xã 14.354 thôn. Các địa phương có số xã đặc biệt khó khăn cao là Nghệ An, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Gia Lai, Hòa Bình, Cao Bằng...

Việc xác định các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi để làm căn cứ xây dựng thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng vùng, từng khu vực.

Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 được thực hiện theo Quyết định số 30/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được xác định theo 3 khu vực: Khu vực I là các xã bước đầu phát triển bằng hoặc tương đương mức bình quân chung của cả nước. Khu vực II là các xã tạm thời ổn định, nhưng chưa thật vững chắc, cơ sở hạ tầng đã hình thành nhưng chưa hoàn chỉnh và vẫn còn các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Khu vực III là các xã đặc biệt khó khăn, điều kiện sống, các dịch vụ xã hội hạ tầng cơ sở yếu kém.

Trong khu vực III, đối với xã có nhiều núi đá, núi đất độ dốc cao, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ với cơ chế, chính sách riêng và được tính theo hệ số khó khăn (hệ số K) áp dụng cho từng khu vực khi phân bổ kinh phí thực hiện các chính sách.
Theo Linh Giang (Linh Giang)
Xem bình luận