Thứ Ba, ngày 17/07/2018 22:42 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 11/10/2013 10:18 AM (GMT+7)

Đà Nẵng: Ưu tiên đầu tư y tế và giáo dục

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng ưu tiên nguồn vốn để đầu tư sự nghiệp giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường cho 11 xã NTM của huyện Hòa Vang, với số tiền gần 50 tỷ đồng.

   
Trong đó, năm 2012 đã đầu tư hơn 17 tỷ đồng để nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế, cải thiện môi trường và các chương trình văn hóa thể thao. Riêng năm 2013 tiếp tục dành 31 tỷ đồng để đầu tư Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và các xã, cải tạo hệ thống nước thải các trạm y tế, đầu tư 7 công trình cấp nước sạch, trồng cây xanh.
Theo Đại hồng (Đại hồng)
Xem bình luận