Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 12:55 PM (GMT+7)

Đại hội V Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu: Giúp 20% hộ thoát nghèo mỗi năm

author Thứ Hai, ngày 22/04/2013 06:29 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Ngày 17 và 18.4, Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018.

   

Báo cáo của BCH khoá IV tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2008 - 2013, Hội đã vận động, hỗ trợ hội viên ND từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản… tạo diện mạo mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn... Một bộ phận ND thích ứng với cơ chế thị trường phát triển thành doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 790 trang trại, 66 HTX nông nghiệp và 370 tổ hợp tác sản xuất...

Đại hội đã thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2013-2018: Đến năm 2018, trên 90% cán bộ chủ chốt ở cơ sở có trình độ chuyên môn và chính trị đạt chuẩn; hàng năm giúp trên 20% số hộ hội viên, ND thoát nghèo; mỗi năm tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 2.000 - 2.500 lao động nông thôn; 100% xã, phường thành lập CLB nông dân; 100% chi hội mua báo Nông Thôn Ngày Nay…

Đại hội đã bầu ra BCH khóa V, đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Hội NDVN. Ông Nguyễn Văn Thống tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh.

 

Xem bình luận