Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 07:34 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 15/05/2014 09:39 AM (GMT+7)

Đăk Lăk: Định canh định cư cho 5.762 hộ đồng bào

Tỉnh Đăk Lăk đã phê duyệt 15 dự án quy hoạch đầu tư, bố trí, sắp xếp ổn định việc định canh, định cư cho 5.762 hộ dân với trên 25.920 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc di cư tự do.

   
Các dự án có tổng nguồn vốn đầu tư trên 670.170 triệu đồng; trong đó vốn trung ương là hơn 490.700 triệu đồng. Tỉnh đã triển khai cấp đất ở với mức bình quân 400m2/hộ, đất sản xuất 1,32 ha/hộ cho những hộ di cư tự do.
Đồng bào di cư được cấp đất sản xuất. (Nguồn ảnh: Báo Tin tức)
Đồng bào di cư được cấp đất sản xuất. (Nguồn ảnh: Báo Tin tức)

Trong các vùng dự án, tỉnh Đăk Lăk đã đầu tư xây dựng trên 225km đường giao thông nông thôn, hàng chục cầu, cống các loại, 6 công trình thủy lợi với hàng chục km kênh mương dẫn nước, hệ thống điện lưới quốc gia.

Tỉnh cũng đầu tư xây dựng hàng trăm phòng học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 120 công trình nước hợp vệ sinh... phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc.
Theo Lý Phương (Lý Phương)
Xem bình luận