Thứ Năm, ngày 21/06/2018 15:51 PM (GMT+7)

Đăk Lăk: Thêm 6 xã thuộc vùng khó khăn

author Thứ Hai, ngày 06/08/2012 05:19 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 6 xã: Ea Sar (huyện Ear Kar), Ea Sin, Tân Lập (huyện Krông Búk), Cư San (huyện M'đrăk), Ea Tir (huyện Ea Hleo), Ea Ning (huyện Cư Kuin) của tỉnh Đăk Lăk vào Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

   

Với việc xác định thêm danh mục các xã thuộc vùng khó khăn sẽ là căn cứ để áp dụng một số chế độ, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo, nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở các xã đó, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.

Xem bình luận