Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 19:45 PM (GMT+7)

Đăk Nông: Còn 3 địa phương chưa hoàn thành quy hoạch

author Thứ Ba, ngày 14/08/2012 06:10 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo rà soát thực trạng nông thôn ở tỉnh Đăk Nông, phần lớn các xã trong tỉnh hiện chỉ đạt được 3 trong số 19 tiêu chí quốc gia về NTM. Nguyên nhân là do trước đây các xã thành lập tự phát, diện tích rộng, dân cư thưa, cơ sở hạ tầng thấp kém...

   

Việc quy hoạch hầu như là làm mới hoàn toàn, khiến nhiều địa phương lúng túng, phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Do vậy, đến nay toàn tỉnh mới có 58 trong tổng số 61 xã hoàn thành công tác này.

Theo ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đăk Nông, tỉnh đang chỉ đạo các ngành phối hợp cùng các địa phương xây dựng đề án, xác định những việc ưu tiên làm trước, để tập trung các nguồn lực xây dựng NTM.

Xem bình luận