Đăk Nông: Hỗ trợ 4 tỷ cho học sinh DTTS

15:09 - 29 tháng 11, 2012

(Dân Việt) - Tính đến tháng 10. 2012, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông đã cấp hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho gần 700 em học sinh, sinh viên đang theo tại các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

Ngoài ra, các sở LĐTBXH, GDĐT của tỉnh đã cấp hỗ trợ cho hơn 2.000 học sinh các trường THCS, THPT và trường trung cấp nghề của tỉnh hơn 2 tỷ đồng. Sự hỗ trợ thực hiện theo các quyết định số 143 và 168 của UBND tỉnh Đăk Nông về hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người DTTS trong tỉnh và giảm bớt tình trạng học sinh bỏ học.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN