Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 14:33 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 30/10/2013 10:43 AM (GMT+7)

Đăk Nông: Lập 777 ban tự quản thôn, bon

Đến nay, toàn tỉnh Đăk Nông có 777 ban tự quản thôn, bon, tổ dân phố và 100% thôn, bon có chi bộ độc lập; 137 thôn, bon có đảng viên là người tại chỗ.

   
Hiện có 58% thôn, bon đạt danh hiệu văn hóa và trên 90% thôn, buôn đã xây dựng được bản quy ước, hương ước. 100% thôn, bon có cơ quan, đơn vị kết nghĩa và được hướng dẫn tham gia, giám sát, xây dựng bon, buôn trong sạch vững mạnh, tìm giải pháp giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.
Theo Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Xem bình luận