Thứ Tư, ngày 26/09/2018 10:08 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 30/05/2014 09:37 AM (GMT+7)

Đăk Nông: Tuyên truyền giữ vững an ninh

Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông vừa có buổi làm việc với Phòng Dân tộc các huyện Đăk Rlấp, Tuy Đức, Đăk Song và Đăk Glong nhằm quán triệt, phối hợp với các ngành chức năng địa phương nắm tình hình an ninh, trật tự...

   
... và vận động bà con nêu cao cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh với các âm mưu của các thế lực lợi dụng kích động để biểu tình gây rối, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại các buổi làm việc, Ban Dân tộc yêu cầu Phòng Dân tộc các huyện tăng cường vận động nhân dân các dân tộc tuyệt đối tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chính sách dân tộc để đảm bảo ổn định đời sống và phát triển kinh - tế xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và toàn vẹn lãnh thổ.
Theo Lý Phương (Lý Phương)
Xem bình luận